Artykuły

Prognoza rat kredytowych po ostatnich decyzjach Rady Polityki Pieniężnej

Niedawne działania Rady Polityki Pieniężnej (RPP), polegające na obniżce stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego (NBP), wzbudziły żywe zainteresowanie kredytobiorców. Kluczowym pytaniem jest: jak ta decyzja wpłynie na wysokość rat kredytów? Analizując dostępne dane, widać wyraźny trend: spadek oprocentowania kredytów konsumenckich oraz hipotecznych, co jest bezpośrednią konsekwencją redukcji stóp procentowych NBP. …
Artykuły

Marża kredytu hipotecznego – wszystko, co musisz wiedzieć

Marża kredytu hipotecznego – dla wielu kredytobiorców jest to zagadnienie pełne tajemnic, którego niewłaściwe zrozumienie może oznaczać znaczne koszty. W kontekście zaciągania jednego z najważniejszych zobowiązań finansowych w życiu, jakim jest kredyt hipoteczny, kluczowe jest zrozumienie wszystkich jego składowych. Marża jest jednym z najważniejszych elementów wpływających na ostateczny koszt kredytu, …